Sprawozdania

za rok 2022

  1. 1. sprawozdanie merytoryczne za 2022

2. r-k zysków i strat za 2022 za 2022

3. preliminarz na 2023

4. bilans za 2022

5. Protokół Walnego Zebrania 19-04-2023

 

za rok 2021

1. Sprawozdanie Merytoryczne za 2021 rok

2. Protokół Walnego Zebrania z dnia 20.04.2022

3. Bilans za 2021 rok

 

za rok 2020

 

2019/2020

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2019/2020

2. Informacja uzupełniająca do bilansu za 2019

2018

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2018/2019

2. Bilans 2018

3. Rachunek zysków i strat 2018

2017

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2017 

2. Sprawozdanie merytoryczne 2017/2018

3. Bilans 2017

4. Rachunek zysków i strat 2017

5. Preliminarz budżetowy na 2018

2016

1. Sprawozdanie merytoryczne 2016

2. Wprowadzenie do sprawozdanie finansowego 2016

3. Bilans 2016

4. Rachunek zysków i strat 2016

 2015

1. Sprawozdanie merytoryczne 2015

2. Rachunek wyników za 2015

3. Bilans 2015

4. Informacja dodatkowa 2015

  2014

1. Sprawozdanie merytoryczne 2014

2. Rachunek wyników za 2014r.

3. Bilans 2014

4. Informacja dodatkowa 2014

    2013

1. Sprawozdanie merytoryczne 2013

2. Rachunek wyników za 2013r.

3. Bilans 2013

4. Informacja dodatkowa 2013

    2012

1. Sprawozdanie merytoryczne 2012

2. Rachunek wyników za 2012r.

3. Bilans 2012

4. Informacja dodatkowa 2012

2011

1. Sprawozdanie merytoryczne 2011

2. Rachunek wyników za 2011r.

3. Bilans 2011

4. Informacja dodatkowa 2011