Zdjęcia 2023


  • Wręczenie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej dla grupy tanecznej „Dookoła świata” przez Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego

    View Gallery

  • Irena Obrębska jest Honorowym Członkiem SUTW

    View Gallery