Zdjęcia 2021


  • Fotografie z wernisażu są zaprezentowane za zgodą Książnicy Płockiej.

    View Gallery