Walne Zebranie

Zarząd SUTW w Płocku im. Janiny Czaplickiej podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania  członków.       Zebranie odbędzie się w dniu 24.06.2024 w Akademii Mazowieckiej  pl. Dąbrowskiego 2 sala nr 107b o godz.: I termin    15:00 II termin  15:15