PIKNIK

30 czerwca Piknik na zakończenie roku akademickiego 2020/2021, godz. 1600, ogródek MOSiR.