Zaproszenie na spotkanie na temat możliwości pozyskania środków finansowych na działania na rzecz seniorów.

Prezydent Miasta Płocka oraz Przewodniczący Płockiej Rady Seniorów zapraszają przedstawicieli Klubów Seniora oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów na spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania środków finansowych na działania prowadzone na rzecz seniorów. Spotkanie będzie połączone z warsztatami z wypełniania wniosków na pozyskanie środków finansowych.

Spotkanie odbędzie się 10 lipca o godzinie 11.00 w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych ul. Synagogalna 4.

 

Na spotkaniu uzyskacie Państwo informacje na temat możliwości pozyskania środków finansowych z dwóch programów:

1/ „Bony dla seniorów” – można pozyskać grant w wysokości do 3.000 zł. Pomysł do realizacji może dotyczyć między innymi warsztatów, organizacji biesiad, zajęć prozdrowotnych, profilaktyki zdrowotnej, zajęć tanecznych, muzycznych, rękodzieła artystycznego, gimnastyki.

2/ „Pakiety edukacyjne dla seniorów” – wykłady dla seniorów z tematów wybranych przez seniorów np. ziołolecznictwo, prawo, testamenty, emerytury, profilaktyka zdrowotna, psychologia i aspekty depresji, dietetyka,  muzyka, geografia, religia.

Prosimy zgłaszać liczbę osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu w terminie do  04 lipca 2024 r. do Centrum ds. Organizacji Pozarządowych telefonicznie – telefon: tel. 24 366 88 11; 24 366 77 11 lub mailowo – e-mail: centrum.wspolpracy@plock.eu.

Serdecznie Państwa zapraszamy.