ZAJĘCIA Z INFORMATYKI

                                                     I N F O R M A T Y K A

Zajęcia z informatyki w ramach projektu „MOBILNY SENIOR – część II – kontynuacja” odbywać się będą raz w tygodniu po 2 godziny w trzech grupach w sali nr 105 Mazowieckiej Uczelni Publicznej Płock.

W październiku po 4 zajęcia w miesiącu, w listopadzie i grudniu 3 zajęcia. 

W grupach :podstawowej, średnio-zaawansowanej i zaawansowanej .

Razem 10 zajęć po 2 godziny x 3 grupy = 60 godzin

Grupa podstawowa godz. 8.30

Grupa średnio-zaawansowana godz 10.35

Grupa zaawansowana godz 12.40

Październik 2020 r : 7, 14, 21, 28.

Listopad 2020 r :             4, 18, 25.

Grudzień 2020 r:              2,   9, 16.

Telefon kontaktowy Roma Manista  660 850 956