Zadanie publiczne „Wspólnota seniorów wokół twórczości Fryderyka Chopina – Edycja 2023”