Wykład 9 listopada, godz. 16:00

9 listopada, godz. 16:00, aula AP 10A, Pl. J.Dąbrowskiego 2 będzie wykład profesora Jarosława Fischbacha nt. „Najpiękniejsze pustynie, góry, rzeki, morza…. ”