Wykład 24 maja 2023 – „Proste odpowiedzi na trudne pytania”

Na jakie nowotwory najczęściej chorują Polacy? Jakie są tego przyczyny? Jak temu zapobiegać? Na pytania odpowie lek. pulmonolog Tomasz Karauda (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego w Łodzi).