Wpłata na wczasy w Rowach

Przypominamy o wpłacie do 14.04.2023 na wczasy w Rowach. Kwota to:

  • dopłata do wczasów 900 zł
  • opłata za przejazd 200 zł.

Razem 1100 zł.

Kwotę wpłacać na konto

  • 82 1940 1076 3042 5761 0000 0000 w banku CreditAgricole

lub w biurze SUTW – czwartek 13.04.2023.