Wczasy w Rowach

Do 9-go maja proszę wpłacić drugą część opłaty za wczasy w Rowach, tj. 1400 zł plus 200 zł za transport. Transport będzie całkowicie rozliczony w czerwcu, podczas pobytu.

Należność można wpłacać na konto SUTW – w treści należy napisać na kogo jest opłata lub w biurze 7-go i 9-go maja w godz. 14 – 15:30.