VII Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego pt. „Młodość przychodzi z wiekiem”

Płock, Książnicy Płockiej – Mediateka „eMka” ul. Tadeusza Kościuszki 3b
Sejmik jest wydarzeniem skierowanym do osób starszych, a w szczególności
do przedstawicieli rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora, organizacji pozarządowych, instytucji, które statutowo zajmują się działalnością
na rzecz środowiska osób starszych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów z terenu województwa mazowieckiego.
🔹 Celem tegorocznej konferencji jest analiza jakości życia osób po 60 roku życia
na Mazowszu. Główne tematy to m.in.: depresja u osób starszych, destygmatyzacja osób starszych, samotność, funkcjonowanie po odejściu partnera, seksualność, budowa usług wokół seniorów.
W programie konferencji przewidziane są trzy prelekcje oraz panele dyskusyjne (m.in. z udziałem psychologa, eksperta z dziadziny nauk społecznych, przedstawiciela organizacji pozarządowej).
W trakcie konferencji zapewniamy bezpłatną przerwę kawową oraz obiad. Ponadto, każdy uczestnik otrzyma materiały konferencyjne.
🌐 Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/d54R2QoCEZiQZ2b5A
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
👉 program 👈
9:30-10:00 Rejestracja uczestników, powitalny poczęstunek
10:00-10:20 Rozpoczęcie konferencji i przywitanie uczestników przez przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Dyrekcję Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
10:20-10:45 Prelekcja – dr hab. Jerzy Krzyszkowski – „Kondycja polskiego seniora, osób po 60 roku życia”
10:45-11:30 Panel dyskusyjny
11:30-11:55 Przerwa kawowa
11:55-12:20 Prelekcja – dr Marcin Sękowski – „Pochmurna jesień. Zaburzenia nastroju w późnej dorosłości”
12:20-13:05 Panel dyskusyjny
13:05-13:30 Prelekcja – dr hab. Mirosław Grewiński – „Wyzwania rozwoju i inwestycji w usługi społeczne na rzecz seniorów”
13:30-14:15 Panel dyskusyjny
14:15-15:15 Obiad