W ramach Miesiąca Seniora w Płocku

zapraszamy 28 października (w piątek) na Spacer

wzdłuż Wisły w kierunek Gmury – Borowiczki

Zbiórka przy wejściu do płockiego ogrodu zoologicznego

o godzinie 10.00