Spacer wokół jeziora CIECHOMICKIEGO

Spacer Seniorów  „Spacer wokół jeziora CIECHOMICKIEGO” 06 października 2023 r.

Zbiórka 9.45 na przystanku MPK przy Ogrodzie Zoologicznym – wjazd z Płocka autobusem nr 7.