Przekazanie 1% podatku

Osoby, które mają możliwość i wolę przekazania 1% swojego podatku za 2021 na rzecz naszego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku prosimy o wypełnienie  formularza PIT OP i przekazanie go do sekretariatu SUTW. W stosownym czasie wszystkie przekazane nam formularze zostaną razem złożone w Urzędzie Skarbowym W Płocku.

Wydrukowane, czyste formularze PIT OP będzie tez można pobrać w sekretariacie SUTW.