Katalog prac członków sekcji plastyczno-malarskiej SUTW