Informacja o języku niemieckim

Osoby zainteresowane nauką języka niemieckiego proszone są o zgłaszanie się do

Cecylii Żebrowskiej – tel. 607 954 637.