Informacja dotycząca opłaty członkowskiej

Prosimy o dokonywanie opłaty członkowskiej za rok akademicki 2022/2023 w kwocie 130,00 zł do 30 listopada br.

Osoby, które mają 85 lat lub są starsze są zwolnione z opłaty członkowskiej.

Wpłaty można dokonywać na nasze konto bankowe:

82 1940 1076 3042 5761 0000 0000 w banku Credit Agricole.

Wpłaty gotówkowe będą też przyjmowane w godzinach pracy biura SUTW tj.

– we wtorek  13:00 – 15:00

– w czwartek 12:30 – 14:00

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat

Zarząd SUTW