Fundacja LexCultura proponuje spotkanie:

Seniorzy stanowią grupę osób, która niezwykle często pada ofiarą oszustw nieuczciwych przedsiębiorców. Z doświadczenia pracowników Fundacji wynika, że seniorów cechuje zwykle brak rozeznania na rynku, brak znajomości cen, nieumiejętność dokonania odpowiedniej oceny sytuacji, naiwność, obdarzanie obcych osób (w szczególności sprzedawców/prezenterów) zbyt dużym zaufaniem, brak asertywności oraz umiejętności przyznania się do błędu (np. zawarcia niekorzystnej umowy). Doświadczenie prowadzących wskazuje także na problemy seniorów z wyszukiwaniem wiarygodnych informacji w sieci.

Co więcej, seniorzy rzadko walczą o swoje prawa (poprzez składanie reklamacji lub występowanie do sądu) oraz nie zdają sobie sprawy, gdzie mogą znaleźć bezpłatną pomoc prawną w swoim problemie konsumenckim.

Powyższe cechy powodują, że seniorzy stanowią grupę docelową, która wymaga edukacji prawnej w tym zakresie oraz informowania o wykorzystywanych przez nieuczciwych przedsiębiorców sposobach oszukiwania konsumentów.

Przedsiębiorcy wykorzystują także brak świadomości seniorów m.in. w zakresie prawa do odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.  Seniorzy często zawierają niekorzystne umowy na pokazach (kupując towary w wysokich cenach, zawierając umowy na pakiety medyczne).

ORGANIZACJA, MIEJSCE I CZAS

Spotkania odbędą się w formie on-line, przy użyciu aplikacji za pośrednictwem strony internetowej, nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania. W celu realizacji spotkania wysłany zostanie dla Państwa link, po kliknięciu w który będzie można wziąć udział w zajęciach. Spotkanie będzie transmitowane na żywo u Państwa w mediatece, a możliwe też będzie wzięcie udziału z domu z własnego komputera/telefonu. Rozwiązanie to jest bezpłatne, łatwe i intuicyjne. Mamy doświadczenie w takich zajęciach i służymy pomocą przed każdym spotkaniem 😊

Czas trwania – maksymalnie 2 godziny.

Termin i godzina: 16 listopada godzina 12:30 – 14:30

TEMATYKA

Zajęcia te dotyczyć będą najistotniejszych kwestii konsumenckich związanych z osobami starszymi tj.:

– prawa do reklamacji wadliwych towarów na zasadzie rękojmi oraz gwarancji;

– praw związanych z zawieraniem umów przez telefon i Internet (prawo do odstąpienia od umowy, złożenia reklamacji).

– subskrypcji, które są coraz częściej wykupywane przez seniorów (w szczególności na portalach randkowych i wydawniczych) i stanowią dla nich źródło wielu problemów wynikających z niewiedzy czym jest subskrypcja oraz na jakich warunkach i na jaki okres jest wykupywana;

– nieuczciwych praktyk rynkowych i technik manipulacyjnych stosowanych na różnego rodzaju spotkaniach sprzedażowych (również telefonicznych), pokazach, prezentacjach przez firmy, podczas których seniorom oferowane są m.in. prywatne szczepionki, testy na grypę/COVID i inne popularne choroby. Seniorzy wyposażeni zostaną w kompetencje umożliwiające im rozpoznanie i uniknięcie tego typu manipulacji;

– działalności firm windykacyjnych – seniorzy dowiedzą się, co grozi dłużnikom, jak skutecznie chronić siebie i swoją prywatność przed agresywnymi działaniami windykatorów.

– oszustw, których ofiarami są seniorzy;

– zaciągania pożyczek/kredytów;

– zagrożeń związanych z funkcjonowaniem seniorów na rynku e-commerce, zwłaszcza w kwestii oszustw internetowych, wyłudzeń danych itp.

– nieuczciwych działań podmiotów zajmujących się obrotem energią elektryczną, gazem oraz usługami telekomunikacyjnymi. Rosnącym problemem ostatnich lat jest podszywanie się pracowników nieuczciwych firm pod znane przedsiębiorstwa (np. Orange, Plus, Tauron, PGE, Enea) i wykorzystywanie nieporadności oraz łatwowierności seniorów do zawierania z nimi nowych i bardzo niekorzystnych umów

KIM JESTEŚMY?

Fundacja LexCultura – naszą misją jest działalność edukacyjna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od nowoczesnych technologii, działalność edukacyjna i prewencyjna dotycząca cyberbezpieczeństwa, upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Osoby działające w ramach Fundacji mają wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa konsumenckiego, przeprowadziły setki godzin warsztatów edukacyjnych i udzieliły tysiące porad prawnych. Więcej informacji: www.lexcultura.pl

Pozdrawiam serdecznie

kliknij ->  Poradnik seniora_Mazovia