WYCIECZKA DO WÓD TERMALNYCH W ORAWICY /SŁOWACJA/ 22 – 26 KWIETNIA