Uciechy staropolskie – kontynuacja – sekcja teatralna REMEDIUM