„Uciechy staropolskie” grupy teatralnej Remedium – 05-12-2020