KONFERENCJA „SENIOR W MIEŚCIE” W ROKU JUBILEUSZU 15.LECIA SUTW