„Kolorowy Trzeci Wiek” – konkurs w Toruniu 14 XI 2022