„Cyberbezpieczny Senior w świecie nowych technologii”

Informacja o zajęciach na warsztatach komputerowych

Projekt :   „Cyberbezpieczny Senior w świecie nowych technologii”

 

Maj 21 ( 1 zajęcie z 3 grupy po 3 godziny =                    9 godzin

Październik 1, 8, 29 ( 3 zajęcia x 3 grupy x 2 godziny = 18 godzin

Listopad 5,19 (2 zajęcia x 3 grupy x 2 godziny =             12godzin

Grudzień 17 ( 1 zajęcia x 3 grupy x 2 godziny =              6 godzin

7 zajęć 45 godzin.   I grupa godz 8.00, II grupa godz 10,00 III grupa godz 12,00, sala B104

Wyjątek stanowią zajęcia w dniu 21-05-2024r. I grupa godz 8,00 II grupa 11,00, III grupa 14,00