Szanowna Pani/Szanowny Panie

Nazywam się Daria Domosławska. Jestem doktorem nauk o kulturze fizycznej, specjalistą fizjoterapii. Pracuję w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital Świętej Trójcy (Oddział Ortopedii z Pododdziałem Rehabilitacji) oraz w Collegium Medicum Akademii Mazowieckiej w Płocku (Wydział Nauk o Zdrowiu).

Proszę Panią/Pana o wypełnienie anonimowej ankiety mojego autorstwa, dotyczącej Pani/Pana doświadczeń z fizjoterapią oraz swojego zdrowia. Pytania mają charakter zamknięty (odpowiedzi należy udzielić zakreślając jedną lub kilka odpowiedzi) lub otwarty (należy wpisać odpowiedź). Dane uzyskane za pośrednictwem ankiety posłużą mi do opracowania naukowego pt. „Realizacja świadczeń z zakresu fizjoterapii u seniorów na podstawie danych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej i opinii osób po 60 r. życia w świetle potrzeby prowadzenia fizjoprofilaktyki”. Dane dotyczące fizjoterapii realizowanej w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej będą stanowiły drugą część pracy. Opracowanie zostanie zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji naukowej o tematyce geriatrii. Dlatego też bardzo proszę o rzetelne wypełnienie ankiety i udzielenie prawdziwych odpowiedzi.

Z poważaniem

Daria Domosławska

Zarząd SUTW bardzo prosi członków o wypełnienie poniższej ankiety. Z góry dziękujemy. By to zrobić kliknij w poniższy link:
Fizjoterapia w opinii Seniora. Zdrowie Seniora.