Zapraszamy nasze studentki i naszych studentów do zapoznania się i wypełnienia ankiety studentki UMK Oliwi Adamkiewicz.

 

          Szanowni Państwo,

jestem studentką III roku Psychologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach pracy empirycznej prowadzę badanie skierowane do osób powyżej 60 r.ż., które dotyczy przejawianego stylu życia, strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz dobrostanu psychicznego. Badanie z powodu pandemii COVID-19 prowadzone jest w formie online. Składa się z

czterech części. Pierwszą część badania stanowi tzw.  "metryczka", w której zapytam uczestników badania o podstawowe dane takie jak: płeć, wiek oraz czy są słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pozostałe części zawierają kwestionariusze, a zadaniem osób badanych będzie je wypełnić. Całość badania trwa ok. 15-20 minut.

Link do badania: https://ankiety.umk.pl/v3/index.php/129431?lang=pl

 

  Z wyrazami szacunku,

  Oliwia Adamkiewicz

  Studentka III roku psychologii UMK