Społeczne postrzeganie dorosłości

Zapraszam na dyskusję na temat społecznego postrzegania dorosłości, które odbędzie się we wtorek (27.09) o godz. 17:00 w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku, przy ul. Bolesława Krzywoustego 3. Wraz z zespołem socjologów i studentów z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW realizujemy obecnie projekt naukowy, poświęcony badaniu postrzegania dorosłości wśród seniorów. W ramach tego przedsięwzięcia jest organizowane spotkanie, na które serdecznie zapraszam trzy osoby ze stowarzyszenia SUTW. Rozmowa nie powinna zająć dłużej niż 1 – 1,5 godziny (60-90 minut). Jestem przekonany, że Państwa opinia miałaby duży wkład w nasze badania, dlatego serdecznie zachęcam do udziału w nich.

Spotkanie będzie miało charakter anonimowy, a zebrane informacje potrzebne są wyłącznie do późniejszych analiz i opracowań naukowych. Po ich przeprowadzeniu, wszelkie dane umożliwiające ewentualną identyfikację osób zostaną wykasowane.

Z wyrazami szacunku,

Paweł Orzechowski

(dr Paweł Orzechowski

adiunkt
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa)