Kurs języka angielskiego

Uwaga!

Firma Open Education Group z Białegostoku realizuje na terenie województwa mazowieckiego projekt dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej. Projekt polega na organizowaniu kursów jezyka angielskiego. Taki kurs może zorganizować również w Płocku.

Zajęcia w ramach kursu  będą trwały od czerwca do października 2022 roku, 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne, łącznie 180 godzin lekcyjnych podzielonych na trzy moduły po 60 godzin. W każdym module można mieć 12 godzin nieobecności.

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym certyfikującym ILCE EXAM, do którego każdy uczestnik będzie musiał podejść.

Uczestnictwo w kursie i materiały szkoleniowe są bezpłatne.

Warunkiem uczestniczenia w kursie językowym jest ukończenie 50 lat i zamieszkiwanie na terenie województwa mazowieckiego.

Zgłoszenia chętnych pod nr tel. 728 577 797.

Termin przyjmowania zgłoszeń do 30 maja 2022r.