Płocka Galeria Sztuki zaprasza w piątek 24 maja o godz. 18:00 na wernisaż wystawy Mariusza Mikołajka „Malarstwo. Dowody istnienia”.  Wrocławski malarz jest na polskim gruncie jednym z prekursorów sztuki zaangażowanej społecznie. Kierując się empatią wobec ludzkiej krzywdy i wykluczenia, w swoich działaniach daleko wykracza poza tradycyjnie rozumiane malarstwo – dopełnia swoją wypowiedź pozamalarskimi akcjami: performance, wideo, instalacja, mural, które pozwalają mu na głębsze nawiązanie dialogu z drugim człowiekiem oraz na uwrażliwianie i otwieranie odbiorców z różnych grup społecznych na sztukę, w tym z osobami wykluczonymi społecznie.

Wydarzenia towarzyszące wystawie:

– 23 maja (czwartek), godz. 17.00 – Dom Darmstadt – „Sztuka jako dialog, na nieskończenie wiele tematów” – spotkanie autorskie z Mariuszem Mikołajkiem, który spróbuje m.in. odpowiedzieć na pytania: Co nam daje sztuka? Kto może być artystą? Wstęp bezpłatny.

Płocka Galeria Sztuki Sienkiewicza 36, 09-400 Płock tel: 24 366 43 20