PIT – OP

Koleżanki i koledzy!

Osoby, które rozliczają się indywidualnie w Urzędzie Skarbowym oraz te, które nie składają zeznań podatkowych prosimy o wypełnienie dodatkowego formularza PIT-OP wpisując w nim nasz KRS 0000226736 a cel szczególny SUTW w Płocku im. Janiny Czaplickiej lub PXF2.

Formularz można wypełnić i wydrukować korzystając z dostępu na naszej stronie internetowej:

Naciskając na ten „kafelek” należy wyszukać formularz PIT-OP, wypełnić, wydrukować lub wysłać do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia PIT-OP. Pozyskane fundusze zostaną wykorzystane na działalność naszego Stowarzyszenia.

Zarząd